Kontakt

Obchodné meno: DL Lauko, s.r.o. 

Zapísaný: Obch. reg. Okr. súdu Trenčín, oddiel: sro, Vložka č.:17510/R  

IČO: 36 736 180 

DIČ: 2022319145

IČ DPH: SK2022319145

Sídlo: Ľudovíta Stárka 2614, 911 05 Trenčín

( +421 908 666 008
e-mail:
eshop@lauko.sk

 

Orgány dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj                                                                                         

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín  

Odbor výkonu dozoru

( 032/6400113

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín

Súdna 22, 911 01 Trenčín

( 032/6401391

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

( 032/6509511