Doprava

Tovar doručujeme kuriérskou službou SDS, s.r.o.

Pre kupujúceho, platia nasledovné dodacie podmienky:

Ak je hodnota nákupu do 70,- EUR (s DPH), dopravu si hradí kupujúci. Cena dopravy je 7,20 EUR (s DPH).

Ak hodnota nákupu presiahne sumu 70,- EUR (s DPH), náklady na dopravu  znáša predajca.

Pre právnicke osoby a fyzické  osoby-podnikateľov s ktorými má predajca dohodnuté osobitné cenové podmienky 

platia nasledovné dodacie podmienky:

Ak je hodnota nákupu do 150,- EUR (s DPH), dopravu si hradí kupujúci. Cena dopravy je 7,20 EUR (s DPH).

Ak hodnota nákupu presiahne sumu 150,- EUR (s DPH), náklady na dopravu  znáša predajca.

Tovar doručujeme len na adresy na území Slovenskej republiky.